WhatsApp-Telegram
info@uae-zones.com
Burlington Tower, Business Bay, Dubaj, ZAE

Splošni pogoji prodaje in uporabe storitev


 1. Namen in področje uporabe

1.1. Ti splošni pogoji prodaje in uporabe so namenjeni urejanju trgovinskih odnosov med " ZAE-OBMOČJE " komercialni operater: SUXYS INTERNATIONAL Limited, sedež: Burlington Tower, Business Bay Dubai, Združeni arabski emirati, e-pošta: info@uae-zones.com,  (" ZAE-OBMOČJE ") (" ZAE-OBMOČJE.com ") (" Vse domene in poddomene.ZAE-OBMOČJE.com ") in njegovih strank (" Naročnik "). Na podlagi teh splošnih poslovnih pogojev, ZAE-OBMOČJE naročniku nuditi različne storitve, kot je ustanovitev podjetij (" Družba ") in nekatere povezane dodatne storitve (" Dodatne storitve ") kot tudi pomoč pri odpiranju računov pri bankah ali nebančnih ponudnikih finančnih storitev (" Uvod v odpiranje računa ali bančništvo »).

1.2. Ti splošni komercialni pogoji so sestavni del pogodbe, sklenjene med STRANKE et ZAE-OBMOČJE z digitalnim podpisom obrazca ZAE-OBMOČJE, da se podpiše na spletu z validacijo naročila na platformi ZAE-OBMOČJE ali na papirju (" Pogodba "). S sklenitvijo pogodbe z ZAE-OBMOČJE, kupec sprejema te splošne poslovne pogoje. Seznam cen in seznam storitev sta na voljo na spletnih straneh ZAE-OBMOČJE.

1.3. Vsi drugi splošni pogoji, ki odstopajo od teh splošnih komercialnih pogojev ali so v nasprotju z njimi, bodo izključeni iz katere koli pogodbe, razen če ni izrecno pisno dogovorjeno med stranko in ZAE-OBMOČJE.

1.4. V primeru nasprotja med temi splošnimi poslovnimi pogoji in katero koli pogodbo imajo določbe pogodbe prednost pred temi splošnimi poslovnimi pogoji. V primeru spora se lahko obrnete na našo službo za obvladovanje konfliktov na: odvetnik [@] uae-zones.com

1.5. ZAE-OBMOČJE si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne poslovne pogoje s takojšnjim učinkom. Stranka bo o teh spremembah obveščena z obvestilom, objavljenim dne ZAE-OBMOČJE.com. Šteje se, da je naročnik odobril spremembe, razen če ZAE-OBMOČJE v zvezi s tem prejme pisni ugovor v štirih tednih od datuma uradnega obvestila.

 1. Vsebina in obseg storitev

Ustanovitev in vodenje podjetja in dodatne storitve

2.1. ZAE-OBMOČJE lahko naročniku zagotovi storitev ustanovitve podjetja v jurisdikcijah, navedenih na seznamu, objavljenem na spletnem mestu ZAE-OBMOČJEwww.uae-zones.com ) ali njegovih platform (internet, mobilna aplikacija ali aplikacija za tablico, aplikacija za iOS, aplikacija za Android). ZAE-OBMOČJE lahko tudi uredi, bodisi prek podružnic do ZAE-OBMOČJE ali tretjih oseb, zagotavljanje dodatnih storitev, kot so imenovanje fiduciarnih direktorjev, fiduciarnih delničarjev, račun internetnega trgovca, logotip podjetja, žig podjetja, žig podjetja, pooblastilo, overitev pri notarju in apostil na dokumentih, zahteva za dovoljenja, zahteva za odobritev , iskanje prostorov, iskanje osebja, iskanje partnerjev in katere koli druge storitve, ki ZAE-OBMOČJE in NAROČNIK se mu bo zdelo koristno ustvariti ali ustanoviti strankino podjetje. Izraz "pridružena podjetja" pomeni glede na ZAE-OBMOČJE, hčerinsko podjetje ali holding ZAE-OBMOČJE ali katero koli drugo hčerinsko družbo tega holdinga, odvetnike, računovodje, pravnike, notarje in druge zastopnike ZAE-OBMOČJE.

2.2. Vse dodatne storitve se bodo zagotavljale na podlagi posebnega dogovora med naročnikom in ustreznim ponudnikom dodatnih storitev, razen pečatov, žigov in logotipov, overjenega overitve in apostila. 

2.3. V registracijo svežnja družb so vključeni: 4 delničarji, 2 direktorja, dodatni delničarji ali direktorji morajo biti predmet izdaje računov glede na pristojnost.

Bančni račun in predstavitev banke & Denarnica 

2.3. ZAE-OBMOČJE na zahtevo lahko pomaga stranki v zvezi z bančnim ali finančnim uvajanjem, odprtjem računa pri banki, plačilni instituciji, finančni instituciji ali nebančnemu ponudniku storitev, dobavitelju denarnice, (" Banka ali institucija "). V tem kontekstu ZAE-OBMOČJE lahko naročniku ponudi seznam obratov, vendar je naročnik tisti, ki je odgovoren za izbiro obrata, če se sprejme ustanovitev in skladnost stranke in njenega podjetja, hčerinske družbe, podružnice, pisarniškega poslovnega zastopstva (Dobro stanje, Dejavnosti, Podpora, prostori ...). Stranka lahko izbere eno ali drugo lokacijo s seznama obratov, ki jih zagotovi ZAE-OBMOČJE ali sedež tretje osebe (samo na zahtevo in brez kakršnega koli jamstva, da podjetje sprejme odprtje računa stranke) v okviru dveh zahtev in zavrnitev stranke in / ali bank in / ali obratov). Uspešna izvedba dodatnih storitev, kot so kreditne kartice, čekovne knjižice ali dostop do internetnega bančništva, ni zagotovljena in je ponujena takšna kot je in brez garancije. Storitev se lahko uporablja samo v pravne namene, kot jih določa veljavna zakonodaja, kupec pa se zavezuje, da bo posredoval vse podatke v zvezi s svojo dejavnostjo in izvorom svojih sredstev ter vsa druga vprašanja ali informacije, ki jih zahteva obrat ali ZAE-OBMOČJE.

2.4 ZAE-OBMOČJE.com ne ponuja nobene storitve Denarnica ali E-denarnica, storitev Denarnica ali E-denarnica na www.ZAE-OBMOČJE.com in/ali poddomene ter druge domene blagovnih znamk je storitev SUXYS International Limited. Stranka se strinja, da se pod nobenim pogojem in na kakršen koli način ne more obrniti proti ZAE-OBMOČJE.com glede povezave za registracijo in prijavo na spletnem mestu ZAE-OBMOČJE.com Stranka odpusti ZAE-OBMOČJE.com za kakršen koli pregon v primeru spora z ustanovami ali drugimi finančnimi ali bančnimi institucijami, za katere je pridobil predstavitev na svojo zahtevo v svojih ustanovah.

 1. Pravica do zavrnitve storitev

ZAE-OBMOČJE.com si pridržuje pravico, da brez razloga ali pojasnila zavrne vse ali del storitev, ki jih ponuja stranki, in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za to zavrnitev. V primeru zavrnitve storitev do vračila denarja ni mogoče odobriti ZAE-OBMOČJE. Če vam storitev zavrne, se lahko obrnete na našo pravno službo na naslovu: lawyer@uae-zones.com. 

 1. Pravni nasvet

Čeprav ZAE-OBMOČJE si prizadeva zagotoviti resnične in pravilne informacije o vseh svojih storitvah, pristojnostih, pravnih oblikah podjetij, davkih in drugih informacijah v zvezi z ustanovitvijo podjetja, ne daje nasvetov ali informacij v zvezi (obdavčitev posameznikov, davčna pravna oseba, skupščina na morju) , Skupščina na kopnem in morju, oprostitev plačila davka za posameznike in podjetja) Kot taka stranka sprejme in potrdi, da ni prejela pravnega ali davčnega nasveta od ZAE-OBMOČJE  ali agenti ZAE-OBMOČJE Prostori (odvetniki, pravniki, računovodje, zastopniki) ali katere koli druge institucije ali fizične ali pravne osebe v zvezi z ZAE-OBMOČJE . Naročnik je odgovoren, da zagotovi, da prejme vse potrebne pravne in davčne nasvete v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem družbe, ter zagotovi, da dejavnosti ne kršijo zakonodaje katere koli pristojne jurisdikcije. Stranka sprejema in se zavezuje, da bo zagotovila dobro pravno, davčno in administrativno ravnanje svojega podjetja. 

 1. Pravni cilji

Naročnik jamči, da nobene od pravic, določenih v pogodbi, ne bo uporabil v nezakonite, nespodobne, nemoralne ali obrekovalne namene in ne bo diskreditiral ZAE-OBMOČJE ni šans. Naročnik pod nobenim pogojem ne sme uporabljati ali povezovati imena ZAE-OBMOČJE in zastopniki ZAE-OBMOČJE v celoti ali delno za komercialne namene. Če je primerno, ZAE-OBMOČJE si pridržuje pravico do sodelovanja s katerim koli uradnim preiskovalnim organom v primeru obtožbe o kršitvi naročnika. 

 1. Pranje denarja in skrbnost

Stranka bo zagotovila ZAE-OBMOČJE vse informacije, ki jih slednji meni, da so potrebne, da se zagotovi skladnost družbe z veljavno zakonodajo o boju proti pranju denarja in skrbnosti. Stranka je odgovorna, da zagotovi, da so informacije posredovane ZAE-OBMOČJE so pravilne. Naročnik tudi izjavlja, da ZAE-OBMOČJE da blago ali sredstva, vnesena v družbo, ne predstavljajo posredno ali posredno premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem ali drugo nezakonito dejavnostjo. Da bi dovolili ZAE-OBMOČJE da bo stranka izpolnila svoje zakonske obveznosti ZAE-OBMOČJE v celoti in hitro obveščen o vseh spremembah, ki se nanašajo na gospodarskega upravičenca, delničarje in direktorje družbe. Ekonomski upravičenci, ki jih navede naročnik, bodo fizično ali digitalno podpisali "obrazec" ali "elektronski obrazec", kot to zahteva pogodba. Stranka bo obvestila ZAE-OBMOČJE naravo dejavnosti svojega podjetja brez odlašanja in za vsako spremembo bo potrebno predhodno pisno soglasje ZAE-OBMOČJE. Naročnik in delničarji ter drugi upravičenci družbe morajo v 30 dneh po ustanovitvi družbe opraviti preverjanje identitete z rešitvijo www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite oz. Lite + Minimalno potrdilo. Preverjanje identitete je obvezno za vse uporabnike. Stranka bo morala opraviti preverjanje AML in KYC z rešitvijo www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite ali Lite + potrdilo Minimalna). 

 1. Obveznosti stranke

Zagotavljanje dokazila v zvezi s skrbnim pregledom lahko zlasti in brez izčrpnosti vključuje: overjene izvirnike kopij osebnih dokumentov, dokazilo o naslovu z datumom manj kot 3 mesece, bančna priporočila, overjene izvirnike kopij dokumentov podjetij, kot pa tudi izvirnike overjenih prevodov, če je primerno, notarsko overitev, apostille in drugo digitalno potrdilo (IDST WORLD). Vsako potrdilo mora biti izdelano v skladu z zahtevami veljavne jurisdikcije in v skladu z navodili iz ZAE-OBMOČJE. Naročnik je dolžan pred začetkom storitev predložiti dokumente, potrebne za izpolnitev obveznosti skrbnega pregleda. ZAE-OBMOČJE in njeni zastopniki, odvetniki, računovodje, pravniki, lokalni zastopniki.

 1. Pristojbine in pogoji plačila

Na splošno

8.1. Stranka se zavezuje, da bo plačala pristojbine, ki jih zahteva ZAE-OBMOČJE pri naročanju paketa vašega podjetja. Razpored pristojbin ZAE-OBMOČJE se pojavi v ceniku, objavljenem na spletnem mestu ZAE-OBMOČJE (www.uae-zones.com ) in njegove platforme. Poleg stroškov, navedenih na spletnem mestu, naročnik priznava, da mora povrniti vse nastale stroške, vključno, vendar ne omejeno na, stroške, nastale med sklicem ali udeležbo na sestankih direktorjev, delničarjev ali sekretarjev, stroške sklica ali prisotnost na kateri koli izredni skupščini družbe, stroške, povezane s pripravo kakršnega koli posredovanja obvestila ali izjave, ter vse druge podobne stroške. ZAE-OBMOČJE začne fazo izvajanja šele po prejemu celotnega plačila pristojbin. Vse pristojbine in stroški se plačujejo v valuti, ki jo določi ZAE-OBMOČJE, razpoložljive valute so GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (Menjalni tečaj na podlagi valute AED). Stranka ni pooblaščena, da zadrži pristojbine in stroške po pritožbah v zvezi s katero koli storitvijo, garancijo ali odgovornostjo. Prav tako je s tem izključena vsaka pravica do pobota na strani stranke. ZAE-OBMOČJE.com redno posodablja menjalni tečaj na svojih spletnih straneh ter na različnih tržnicah in mobilnih aplikacijah.

8.2 Plačilo v bitcoinih. ZAE-OBMOČJE sprejema plačila v bitcoinih z evri kot valuto menjave. Naročnik se strinja, da se lahko plačilo prilagodi v primeru nenadnega padca kripto premoženja. ZAE-OBMOČJE si pridržuje pravico, da zavrne plačilo v bitcoinu.

8.3 Plačilo v Ethereumu. ZAE-OBMOČJE sprejema plačila v Ethereumu z evri kot valuto menjave. Naročnik se strinja, da se lahko plačilo prilagodi v primeru nenadnega padca kripto premoženja. ZAE-OBMOČJE si pridržuje pravico zavrniti plačilo v Ethereumu.

8.4 Plačilo prek Western Uniona. ZAE-OBMOČJE sprejema valute Western Union v evrih kot valuto prenosa. Stranka se strinja, da bo nosila stroške Western Uniona. ZAE-OBMOČJE si pridržuje pravico, da ne zavrne plačila prek Western Uniona. Na voljo samo za plačila Western Union (način prenosa bančnega računa). 

8.5 Plačilo v MoneyGramu. ZAE-OBMOČJE sprejema plačila v MoneyGramu v evrih kot valuti za prenos. Stranka se strinja, da bo nosila stroške MoneyGrama. ZAE-OBMOČJE si pridržuje pravico, da ne zavrne plačila s strani MoneyGram. Na voljo samo za plačila MoneyGram (način prenosa bančnega računa). 

Ustanovitev in vodenje podjetja

8.2. Poleg letnih pristojbin bo morala stranka plačati ZAE-OBMOČJE enkraten pavšalni znesek, ki omogoča ustanovitev podjetja ("stroški ustanovitve"). Pristojbine za vključitev se razlikujejo glede na jurisdikcijo in vključujejo določitev sedeža družbe (naslov), posredovanje rezidenčnega zastopnika in vse dokumente, tako da lahko podjetje v celoti deluje od prvega dne poslovanja. in sicer: potrdilo o ustanovitvi, ki ga je izdal lokalni register; statusi; sklep, ki se nanaša na imenovanje direktorja in razdeljevanje delnic ter potrdila o delnicah.

Letna pristojbina je pavšalna pristojbina, ki se plačuje letno ob registraciji ali podaljšanju podjetja. Vključujejo vzdrževanje družbe v skladu z lokalnimi zakoni jurisdikcije, pa tudi obnovitev sedeža, registriranega zastopnika in vladne takse zadevne jurisdikcije. Te pristojbine se ne povrnejo.

Stranka je dolžna ZAE-OBMOČJE vse druge davke, kot so državni davki, dajatve, davki in druga plačila tretjim osebam, pa tudi pristojbine in odškodnine za prenos direktorjev ali skrbniških delničarjev, vključno z izplačili in vsemi upravičenimi stroški iz lastnega žepa.

Naročnik priznava pravico do ZAE-OBMOČJE pregledati letne pristojbine. Vsako spremembo v strukturi pristojbin bo stranka obvestila najmanj en mesec pred začetkom storitev za obdobje, na katero se nanašajo pristojbine. Stranka lahko plača stroške zaradi ZAE-OBMOČJE z uporabo veljavne kreditne kartice Visa ali MasterCard, sestavljene na njihovo ime, ali z bančnim nakazilom. Stranke, ki pošiljajo na ZAE-OBMOČJE podatki kreditne kartice (ali podobnega instrumenta) kot plačilnega sredstva to sprejemajo ZAE-OBMOČJE zaračunati celotni znesek pristojbin in / ali odhodkov, davkov, dajatev na njihovi kreditni kartici ZAE-OBMOČJE v zvezi s storitvijo, pa tudi vsa druga upravičena izplačila ali stroške iz lastnega žepa. Stranka to tudi sprejema ZAE-OBMOČJE lahko shranjuje in uporablja podatke o kartici v skladu s temi splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.

POSEBNI POGOJI ZA PLAČILA Z DEBITNO ALI KREDITNO KARTICO

8.3. Če letna pristojbina plača in je zapadla kljub rednemu obračunu do ZAE-OBMOČJE in razumna prizadevanja, da stranko opozori na to kršitev, se naročnik strinja s tem ZAE-OBMOČJE lahko od strankine (debetne ali kreditne) kartice bremeni kakršen koli neplačan znesek te narave, vključno s kakršno koli kaznijo ali globo, naloženo za ponovno vzpostavitev dobrega statusa registracije podjetja.

V tem primeru stranka to tudi sprejema ZAE-OBMOČJE bo imel 60 dni od datuma obremenitve za plačilo letnih pristojbin za registracijo v zvezi z družbo naročnika, vsak znesek, bremenjen kot registrska kazen, pa bo vključeval tudi dodatni znesek kazni, ki se nanaša na čakalno dobo 60 dni.

8.4. V OBMOČJU, DA TRETJA OSEBA IZPLAČA KARTICO, NAROČNIK JAMČI, DA IMETNIK IMA POTRDILO ZA PLAČILO, PA KOT UPORABO KARTICE IN OBDELAVO PODATKOV O KARTICI V SKLADU S SPLOŠNI POGOJI IN POLITIKA ZASEBNOSTI. NAROČNIK JE DOLŽEN PRIDOBITI OD IMETNIKA, DA SE PODPIŠE IN IZPOLNJUJE IZJAVO O IMETNIKU, VZOREC KEGA JE LAHKO PRIDOBITI V TEM PROSTORU >>.

Uvod v bančništvo

8.5. Stranka je dolžna ZAE-OBMOČJE pavšalni znesek za opravljanje svojih storitev v zvezi z uvedbo bančništva in odprtjem bančnega računa. Te upravne pristojbine se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila. Administrativne provizije so izražene v AED, GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC po izbiri stranke na platformah ZAE-OBMOČJE. Stranka bo morala prej plačati upravne takse ZAE-OBMOČJE ne začne izvajanja storitve in povezave z obrati (-i). Stranka lahko plača upravne takse ZAE-OBMOČJE z uporabo veljavne kreditne kartice Visa ali MasterCard v njegovem imenu ali z bančnim nakazilom. Stranke, ki pošiljajo na ZAE-OBMOČJE podatki kreditne kartice kot plačilnega sredstva to sprejemajo ZAE-OBMOČJE bremeni svojo kreditno kartico za celoten znesek administrativne takse za račun, ki so ga izbrali, poleg stroškov kurirske storitve, če je to zahtevano.

Račun stranke UAE-ZONES.com 

Stranka to sprejema ZAE-OBMOČJE ustvarite namenski račun pri spletnem naročanju. Stranka sprejema in zagotavlja ZAE-OBMOČJE da zagotavlja popolno varnost dostopa do svojega računa. Stranka prevzema vse odgovornosti ZAE-OBMOČJE v primeru njegove malomarnosti in neupoštevanja bistvenih varnostnih elementov njegovega gesla ali prijave za dostop. V primeru kršitve računa ali goljufive uporabe, stranka to sprejme ZAE-OBMOČJE blokira dostop do tega računa brez odlašanja in brez razloga, da bi to zagotovil stranki. Kupec se strinja, da je izključno odgovoren za varnost svojega računa in dostope, saj ima edini geslo in prijavo.

Imenovanje direktorja

8.6. Naročnik daje moč ZAE-OBMOČJE in potrjuje, da bodo vse osebe imenovane za direktorje družbe v skladu z obrazcem za naročilo, ki je bil predložen ZAE-OBMOČJE in ki še niso podpisali izjave o sprejemu mandata, so ob registraciji družbe res privolili v svoj mandat direktorja in da je vsaka fizična oseba, imenovana za direktorja, dopolnila 18 let. Tudi ti potrjujejo, da je administrator predmet informiranega soglasja o njegovem imenovanju in obveznostih.

Imenovanje direktorja

8.6.1 Naročnik pooblasti ZAE-OBMOČJE in potrjuje, da bodo vse osebe imenovane za direktorja družbe v skladu z obrazcem za naročilo, ki je bil predložen ZAE-OBMOČJE in ki še niso podpisali izjave o sprejemu mandata, so ob registraciji družbe res privolili v svoj mandat direktorja in da je vsaka fizična oseba, imenovana za direktorja, dopolnila 18 let. Tudi ti potrjujejo, da je direktor predmet informiranega soglasja o njegovem imenovanju in obveznostih.

Imenovanje tajnika

8.6.1 Naročnik pooblasti ZAE-OBMOČJE in potrjuje, da bodo vse osebe imenovane za sekretarja družbe v skladu z obrazcem za naročilo, ki je bil predložen ZAE-OBMOČJE (Obveznost in obvezna registracija v primeru imenovanja direktorske službe) in ki še niso podpisali izjave o sprejemu mandata, so ob registraciji družbe res soglašali s svojim mandatom sekretarja in da ima vsaka fizična oseba, imenovana za direktorja, dopolnil 18 let. Tudi ti potrjujejo, da je tajnik predmet informiranega soglasja o njegovem imenovanju in obveznostih.

Druge storitve za prispevke

8.7. Stranka je dolžna ZAE-OBMOČJE pavšalni znesek, ki se ne vrača, za opravljanje svojih storitev v zvezi s povezavo s tretjimi ponudniki storitev ali pomoč pri prijavi za take storitve pri tretjih ponudnikih. Ta znesek se zbira izključno za kritje stroškov ZAE-OBMOČJE. Naročnik to priznava ZAE-OBMOČJE ne bo stranka v nobenem pogodbenem razmerju, vzpostavljenem med stranko in tretjim ponudnikom storitev. Naročnik to priznava ZAE-OBMOČJE bo verjetno prejel premijo za uvajanja podjetij od tretjega ponudnika storitev v primeru, da ga naročnik sprejme in se naročnik izrecno odreče pravici do uveljavljanja retrocesije takšne premije.

 1. Komunikacija in navodila

Naročnik in ZAE-OBMOČJE lahko drug drugemu pošiljate navodila, obvestila, dokumente ali katero koli drugo komunikacijo po pošti, elektronski pošti, prek namenskega spletnega portala ZAE-OBMOČJE ali po faksu, NA REZERVACIJI, da ZAE-OBMOČJE lahko pošiljate poročila o stroških ali pristojbine kot priloge po e -pošti. Naročnik in ZAE-OBMOČJE mora kot dokaz hraniti vsa navodila, obvestila, dokumente ali katero koli drugo sporočilo. Vse komunikacije namenjene ZAE-OBMOČJE bo poslano na njegov sedež ali na kateri koli drug naslov ZAE-OBMOČJE bo kupca vedno pisno obvestil, vsa sporočila, namenjena stranki, pa bodo poslana na njegov naslov ali na kateri koli drug naslov, na katerega bo stranka obvestila ZAE-OBMOČJE pisno ves čas, vključno s poste restante navodilom, ki ga je treba pisno odobriti. Od ZAE-OBMOČJE mora biti sposoben kadar koli stopiti v stik s stranko, če je potrebno, se zaveže, da bo o tem takoj obvestil ZAE-OBMOČJE če spremeni naslov, e-poštni naslov ali številko telefona / faksa. V primeru, da namerava naročnik prekiniti vse storitve ZAE-OBMOČJE za določeno podjetje ali več podjetij je treba poslati kakršno koli obvestilo o odpovedi po elektronski pošti info@uae-zones.com .

 1. Obdelava in zaščita podatkov

10.1. ZAE-OBMOČJE bo obdeloval osebne podatke, ki v skladu z opredelitvijo Splošne uredbe o varstvu podatkov (RGPD / GDPR), ki vključuje vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo, znano tudi kot "posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki". Fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, identifikator povezave ali en ali več dejavnikov, značilnih za fiziognomske, fiziološke , genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

Obdelava podatkov pomeni vsako operacijo ali sklop operacij, ki se izvajajo z osebnimi podatki, bodisi avtomatiziranimi bodisi ročnimi, na primer zbiranje, snemanje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, iskanje, posvetovanje, prilagajanje ali spreminjanje, uporaba, sporočanje s prenosom, razširjanjem, brisanjem ali uničenjem takšnih podatkov, pa tudi zagotavljanje, urejanje ali kombinacija podatkov, njihovo omejevanje ali izbris.

Prejemniki osebnih podatkov so družbe v skupini ZAE-OBMOČJE delujejo kot podizvajalec ali pomožni, zastopniki s sedežem v jurisdikcijah, povezanih s storitvami, naši dobavitelji IT in telekomunikacij, drugi dobavitelji tretjih oseb, vključno z bankami, ki jih je naročnik izrecno želel predstaviti, registri javnih podjetij ali pravni organi. Vsako od teh razkritij bo izvedeno v skladu z GDPR, naši odnosi s tretjimi stranmi pa bodo pogodbeni, pri čemer se obe strani zavezujeta k GDPR, kot je dolžnost zaupnosti za vsakogar, ki obdeluje osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Da bi izpolnili obveznosti glede poznavanja kupcev ("KYC") in zagotovili pravilno izvajanje storitev, obdelani podatki vključujejo podatke o naročniku, kot so imena in priimki, državljanstvo, datum rojstva, prebivališče in naslovi prebivališča, številke potnih listov, datumi veljavnosti potnega lista in kontaktni podatki oseb, ki jih je mogoče identificirati, ter dokazila, ki potrjujejo te osebne podatke, in navodila kupca za storitve. Postopek KYC se izvaja z aplikacijo ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Stranka je dolžna hraniti svoje osebne podatke ZAE-OBMOČJE posodablja v celotnem pogodbenem razmerju in predloži kakršno koli dokazilo v zvezi z njegovo obveznostjo, da ga posodablja v oblikah, ki jih predpisuje ZAE-OBMOČJE.

10.2. ZAE-OBMOČJE ali pa bo agent rezident verjetno obdelal osebne podatke kot podizvajalec v imenu ZAE-OBMOČJE, ki po potrebi ostaja upravljavec podatkov. Dodatne informacije o strankah, s katerimi delimo podatke, so na voljo v naši politiki zasebnosti.

10.3. Naročnik priznava, da lahko dobi več informacij, če se obrne na ZAE-OBMOČJE ali s pošiljanjem e-pošte na info@uae-zones.com . Vsa komunikacija bo potekala v angleškem jeziku. Uporablja se lahko kateri koli drug jezik ZAE-OBMOČJE po lastni presoji, le iz vljudnosti do stranke.

10.4. Kupec je obveščen, da ima pravico do umika soglasja. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave pred umikom niti na zakonitost nadaljevanja obdelave, če obstaja drug razlog, ki upravičuje obdelavo, na primer skladnost z zakonskimi obveznostmi.

Naročnik jamči, da bo ZAE-OBMOČJE da je pridobil popolno soglasje katerega koli tretjega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na katerega se posredujejo osebni podatki ZAE-OBMOČJE s strani naročnika in da to soglasje zajema obdelavo po ali skozi ZAE-OBMOČJE osebni podatki tega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi zagotavljanja storitev ali spoštovanja bonitetnih obveznosti.

10.5. ZAE-OBMOČJE, njeni direktorji, zaposleni ali zastopniki morajo podatke obravnavati zaupno. Kljub vsem varnostnim ukrepom lahko nepooblaščene tretje osebe med prenosom med stranko in ZAE-OBMOČJE. Za namen komunikacije z ZAE-OBMOČJE, Stranka bo morda morala uporabljati programsko opremo tretjih oseb, vključno, vendar ne omejeno na programsko opremo brskalnika, ki podpira protokol za zaščito podatkov, združljiv s protokolom, ki ga uporablja ZAE-OBMOČJE.

10.6. Informacije v okviru te klavzule predstavljajo delno predstavitev varstva podatkov. To je podrobneje razloženo v našem pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na povezavi, predvideni v ta namen.

 1. Pravna nesposobnost

Naročnik nosi tveganje kakršnih koli predsodkov, ki izhajajo iz poslovne nesposobnosti, povezane z njegovo osebo ali njegovimi odvetniki ali drugimi tretjimi osebami, razen če je bila o tej nezmožnosti obveščena ZAE-OBMOČJE pisno.

 1. responsabilité

12.1. Brez poseganja v katero koli posebno določbo, kakršno koli škodo, ki je posledica napake ali opustitve s strani ZAE-OBMOČJE, njegove direktorje, zaposlene ali zastopnike mora nositi naročnik, razen če ZAE-OBMOČJE, njegovi direktorji, zaposleni ali zastopniki niso storili hude malomarnosti ali goljufije ali katere koli druge odgovornosti, ki je po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti. ZAE-OBMOČJE ne odgovarja za izgubo, ki je nastala zaradi mehanske okvare, stavke, internetnega napada, terorističnega napada, naravne nesreče, zamude pri pandemiji ali kakršne koli napake osebja, vodstva ali katerega koli skrbnika pri opravljanju njihovih nalog. 

12.2. Kakršna koli škoda, ki jo neposredno ali posredno povzroči ali povzroči napaka, okvara, malomarnost, dejanje ali opustitev katere koli druge osebe, sistema, institucije ali plačilne infrastrukture bo nosila stranka.

12.3. ZAE-OBMOČJE ne more biti odgovoren, če dodatnih storitev ni mogoče izvesti. Odgovornost ZAE-OBMOČJE glede dodatnih storitev je strogo omejeno na izbiro, navodila in nadzor svojih podružnic ali katere koli tretje osebe.

12.4. Vsaka škoda ali izguba, ki je posledica uporabe poštnih storitev, telegrafa, teleksa, faksa, telefona in drugih komunikacijskih sredstev ali prevoznih sredstev, zlasti izguba, ki je posledica zamud, nesporazumov, poslabšanj, slabega ravnanja tretjih oseb ali Podvajanje kopij je odgovornost naročnika, razen če ZAE-OBMOČJE storil hudo malomarnost.

12.5. ZAE-OBMOČJE ne more biti odgovoren v primeru okvare enega od komunikacijskih sredstev, potrebnih za izvajanje storitev, predvidenih v pogodbi, ali za kakršno koli pošto ali klic, prejet v okviru storitev, predvidenih v pogodbi. ZAE-OBMOČJE ne prevzema odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali pošiljanja navodil po faksu, tudi če prenos ni uspel, je nepopoln ali izgubljen.

12.6. V posebnem primeru odprtja bančnega računa, ZAE-OBMOČJE deluje kot tretja oseba v razmerju med banko in stranko. Zato ZAE-OBMOČJE nikakor ne more biti odgovoren za odnos med banko in stranko. ZAE-OBMOČJE nima pooblastila za ukrepanje in ne trdi, da deluje kot zaposleni, predstavnik ali član uprave banke in / ali da se podpiše v njenem imenu ali da v imenu banke prevzame kakršno koli odgovornost.

 1. Trajanje, odpoved in začasna prekinitev storitev

Na splošno

13.1. Vsaka pogodba traja določeno obdobje in se nato samodejno podaljša za naslednja obdobja, enaka dolžini začetnega roka. Za vse druge vidike se bo vsaka pogodba samodejno podaljšala pod istimi pogoji. ZAE-OBMOČJE ali pa lahko naročnik odpove katero koli pogodbo za obdobje, navedeno v njej, ali za konec katerega koli podaljšanja ali obdobja podaljšanja, tako da drugo stranko pisno obvesti vsaj dva meseca. Razume se, da odpoved ne vpliva na pravice ali obveznosti stranke, ki nastanejo pred odpovedjo ali nastanejo v zvezi s katerim koli dejanjem ali opustitvijo, storjeno pred odpovedjo. Pridržujemo si pravico do takojšnje odpovedi zaradi upravičenega razloga.

13.2. V primeru, da stranka krši veljavno zakonodajo ali te Splošne pogoje uporabe in / ali Splošne pogoje, ZAE-OBMOČJE lahko takoj prekine katero koli pogodbo in storitve, vključno s pogodbo o dodatnih storitvah, ki jih nudijo podjetja, povezana z njimi ZAE-OBMOČJE ali s strani tretjih oseb. V takem primeru mora naročnik sprejeti vse potrebne ukrepe za zamenjavo prostega mesta v katerem koli podjetju po takem prenehanju in izrecno se strinja, da ZAE-OBMOČJE ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi takojšnje odpovedi.

Ustanovitev in vodenje podjetja

13.3. Vsaka pogodba o delovanju podjetja velja celo leto. V primeru, da kupec odpove pogodbo ali zahteva ZAE-OBMOČJE za prenos upravljanja družbe na drugega zastopnika ali ponudnika storitev podjetja ali za likvidacijo družbe, ZAE-OBMOČJE ne bo prenesla ali likvidirala družbe, dokler ne bodo poravnana vsa neporavnana plačila, izdatki in/ali stroški (vključno, vendar ne omejeno na državne davke, dajatve, davke in druga plačila tretjim osebam, kot tudi stroške, povezane z direktorji ali skrbniškimi delničarji in provizijo za prenos 750,00 €) v celoti plačana.

Stranka se zaveže, da bo podpisala pogodbo o zastopništvu takoj, ko je družba ustanovljena in registrirana v ustrezni jurisdikciji. Če tega ne uspe, ZAE-OBMOČJE si pridržuje pravico, da naročniku zavrne posredovanje socialnih dokumentov, povezanih z družbo, če naročnik ne podpiše zgoraj omenjene pooblastila.

Naročnik bo prejel celotno povračilo pristojbine za vključitev, zmanjšano za stroške kurirja, če so izpolnjeni vsi trije od naslednjih pogojev: (i) ZAE-OBMOČJE ne more ustanoviti podjetja za stranko IN (ii) ZAE-OBMOČJE je prejel vse potrebne dokumente, ki jih je naročnik ustrezno izpolnil, vključno s kopijo veljavnega naročnikovega dokumenta, ki je bil overjen v skladu s posebnimi navodili iz pogodbe o skrbnosti švicarskih bank, in vse dokumente, ki jih od stranke zahteva ZAE-OBMOČJE, na primer zlasti račune za komunalne storitve, ki niso starejši od 3 mesecev, življenjepis in referenčno pismo banke.

Odpiranje bančnega računa

13.4. Storitev se konča z odprtjem računa s strani banke, nato pa se vzpostavijo vsi odnosi med stranko in banko.

Vsaka stranka se lahko odloči, da prekliče svojo zahtevo v treh koledarskih dneh po njeni zahtevi za odprtje bančnega računa. Stranka bo prejela celotno nadomestilo za namestitev, zmanjšano za kurirske stroške, če so izpolnjeni naslednji trije pogoji: (i) Banka s pomočjo ZAE-OBMOČJE, ne more odpreti računa za stranko IN (ii) ZAE-OBMOČJE ali je banka prejela vse potrebne dokumente, ki jih je stranka pravilno izpolnila, vključno s kopijo veljavnega naročnikovega dokumenta, ki je bila overjena v skladu s posebnimi navodili Konvencije o skrbni preglednosti švicarskih bank, in vse dokumente, ki jih zahteva od naročnik po ZAE-OBMOČJE, kot so, vendar ne omejeno na izpiske računov kreditnih kartic, račune za komunalne storitve, pogodbo o zaposlitvi, potrdilo o ustanovitvi podjetja ali druge dokaze o ekonomskem izvoru sredstev. To je edini primer, ko se ponujajo vračila. Vračilo kupnine iz kakršnega koli razloga ne bo na voljo, če se stranka po treh koledarskih dneh odloči, da prekliče svojo zahtevo.

Način vračila

13.5. Vračilo je mogoče le z istim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno za plačilo ZAE-OBMOČJE.

 1. Delljivost

Če je katera koli klavzula, ki jo vsebuje, v skladu s katero koli pisno zakonodajo ali jo sodišče ali upravno telo ali pristojna pristojnost šteje za nezakonito, neveljavno, prepovedano ali neizvršljivo, se šteje, da ta klavzula ne deluje. v obsegu take nezakonitosti, ničnosti, neveljavnosti, prepovedi ali neuporabe. Ostale klavzule bodo še naprej veljale.

 1. Dodelitev

Za opravljanje svojih storitev, ZAE-OBMOČJE si pridržuje pravico, da najame podizvajalce, ki bodo v njegovi pristojnosti: odvetniki, pravniki, računovodje, pooblaščeni računovodje, zakoniti revizorji in drugi zastopniki omrežja ZAE-OBMOČJE.com. Pravice in obveznosti stranke, ki izhajajo iz pogodbe, se lahko prenesejo na tretje osebe samo s pisnim soglasjem ZAE-OBMOČJE.

 1. Velja pravica 

Ta sporazum je urejen in ustanovljen v skladu z zakoni Združenih arabskih emiratov. Vsako nesoglasje med strankama, ki nastane v zvezi s pogodbo, vključno z zadevami v zvezi z njeno sklenitvijo, veljavnostjo ali prekinitvijo, je v izključni pristojnosti Suxys International Limited, to je sodišča Dubaja v Združenih arabskih emiratih.